ЭБС "КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА"
Все издания

Ревматология : Клиникалық ұсыныстар

Для каталогаНасонов, Е. Л. Ревматология : Клиникалық ұсыныстар / редакция-сын басқарған Е. Л. Насонов ; қазақ тіліне аударған Ш. Т. Жукушева ; жауапты редакторы Л. Қ. Қаражанова - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 512 с. - ISBN 978-5-9704-3208-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970432082.html (дата обращения: 16.05.2022). - Режим доступа : по подписке.
Авторыредакция-сын басқарған Е. Л. Насонов ; қазақ тіліне аударған Ш. Т. Жукушева ; жауапты редакторы Л. Қ. Қаражанова
ИздательствоГЭОТАР-Медиа
Тип изданияпрактическое руководство
Год издания2015
ПрототипЭлектронное издание на основе: Ревматология : Клиникалық ұсыныстар / [Насонов Е. Л. ж.б.] ; редакция-сын басқарған Е. Л. Насонов ; қазақ тіліне аударған Ш. Т. Жукушева ; жауапты редакторы Л. Қ. Қаражанова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 512 б. : ил. - ISBN 978-5-9704-3208-2.
Озвучить текст
АннотацияБасылымда кеңінен таралған ревматологиялық аурулар мен синдромдарға қатысты ресейлік ревматологтар Ассоциациясы дайындаган клиникалық ұсыныстар берілген. Кли-никалық ұсыныстарда дәрігердің диагностикалау, емдеу, алдын алу және оңалту әрекеттері егжей-тегжейлі сипатталады. Клиникалық ұсыныстарды дайындауда халықаралық әдістемелерді сақтау олардың заманауилытына, дәйектілігіне, әлемдік озық тәжірибе мен білімді жалпылауға, тәжірибеде қолдднуға кепілдік береді. Сондықтан клиникалық ұсыныстардың дәстүрлі ақпараттар көзі-нен (оқулықтар, монографиялар, ұсыныстар) артықшылыты бар және дәрігерге негізделген клиникалық ұсыныстарды қабылдауға мүмкіндік береді. Ревматология жөніндегі клиникалық ұсыныстар тәжірибе жинақтап жүрген дәрігер-ревматологтарға, терапевттерге, басқа мамандықтагы дәрігерлерге, медициналық ЖОО-ның жоғары курс студенттеріне арналтан.
Загружено 2017-10-10