ЭБС "КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА"
Все издания

Мамандандырылған медбикелік күтімді ұйымдастыру

Для каталогаСопина, З. Е. Мамандандырылған медбикелік күтімді ұйымдастыру / жалпы редакциясын баскарған З. Е. Сопина ; казак тіліне аударған А. Р. Куспанова, Б. Т. Ал-пыспаева ; жауапты редакторы С. К. Мұратбекова - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 432 с. - ISBN 978-5-9704-3369-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970433690.html (дата обращения: 16.05.2022). - Режим доступа : по подписке.
Авторыжалпы редакциясын баскарған З.Е. Сопина ; казак тіліне аударған А.Р. Куспанова, Б.Т. Алпыспаева ; жауапты редакторы С.К. Мұратбекова
ИздательствоГЭОТАР-Медиа
Тип изданияучебное пособие
Год издания2015
ПрототипЭлектронное издание на основе: Мамандандырылған медбикелік күтімді ұйымдастыру : медициналык колледждер мен училищелерге арналған оку кұралы / жалпы редакциясын баскарған З.Е. Сопина ; казак тіліне аударған А.Р. Куспанова, Б.Т. Ал-пыспаева ; жауапты редакторы С.К. Мұратбекова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 432 с. : ил. - ISBN 978-5-9704-3369-0.
Озвучить текст
АннотацияБұл оку кұралы "Медбикелік іс" мамандығы үшін мемлекеттік білім стандартының талаптарына сәйкес кұрастьгрылған. Оку кұралының максаты - өзіндік дайындыкты жетілдіру. Құрал мамандандырылған медбикелік күтімге арналған алты тараудан тұрады. Құралдың негізін өзіндік дайындыкка арналған тапсырмалар кұрайды, олардың ішінде: күтім жоспары, ситуациялык тапсырмалар және мәселелік жағдайлар, медбикелік манипуляцияларды орындау технологиясы мен алгоритмі, тестілік тапсырмалар, медбикелік кұжаттарды дұрыс толтыруға бағытталған нұскаулығы бар үлгілер, кестелер, сызбалар және т.б. Оку кұралы медициналык колледждер мен училище студенттеріне және окытушыларына, косымша білім беру бөлімі тыңдаушыларына медбике ісі бойынша теориялык және тәжірибелік білімдерін жетілдіруге арналған.
Загружено 2017-10-10