ЭБС "КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА"
Все издания

Балалар хирургиясы

Для каталогаИсаков, Ю. Ф. Балалар хирургиясы / редакциясын баскарғандар Ю. Ф. Исаков, А. Ю. Разумовский; казак тіліне аударған жэне жауапты редакторы М. С. Аскаров - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 1048 с. - ISBN 978-5-9704-3462-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434628.html (дата обращения: 23.05.2022). - Режим доступа : по подписке.
Авторыредакциясын баскарғандар Ю. Ф. Исаков, А. Ю. Разумовский; казак тіліне аударған жэне жауапты редакторы М. С. Аскаров
ИздательствоГЭОТАР-Медиа
Тип изданияучебник
Год издания2016
ПрототипЭлектронное издание на основе: Балалар хирургиясы : окулык / редакциясын баскарғандар Ю. Ф. Исаков, А. Ю. Разумовский; казак тіліне аударған жэне жауапты редакторы М. С. Аскаров. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016 - 1048 б. : ил. - ISBN 978-5-9704-3462-8.
Озвучить текст
АннотацияОкулык балалар ағзасында эр түрлі патологиялык процестерді зерттеудің жаңа эдістерін, клиникалык тэжірибеде операциялык емдеуде мини-инвазивті эдістерді колдану, сонымен катар, казіргі балалар хирургиясында елеулі жетістіктерді ескере отырып жазылған. Окулыктың І бөлімінде балалар хирургиясы туралы жалпы мағлұматтар берілген (балалардың жасына байланысты анатомиялык-физиологиялык ерекшеліктері; кли-никалык жэне аспаптык зерттеу эдістері; анестезиялаудың, каркынды терапияның жэне реанимациялык көмектің жаңа мүмкіндіктері; амбулаториялык-хирургиялык көмекті ұйымдастыру, хирургиялык клиникадағы клиникалык генетика жэне анти-бактериялык терапия). Окулыктың ІІ бөлімі балалар хирургиясындағы жекелеген сұрактарға арналған. Бұл бөлімде балалардың жас ерекшеліктеріне байланысты хирургиялык жаракаттар мен ортопедиялык аурулар, кұрсак, кеуде куысы мүшелерінің ауруларын операциялык емдеуде мини-инвазивті эндоскопиялык технологиялар мен жоғарғы акпаратты зерттеу эдістерін колдану жайында жазылған. Жаңа туылған балалардағы хирургиялык патологияларға көп көңіл бөлінген. Окулык түпнұскалык суреттермен, фотосуреттермен, рентген-томограммалармен, видеоакпараттармен жаксы безендірілген. Окулык медициналык ЖОО-ның студенттеріне, сонымен катар, балалар хирургтері мен жалпы тэжірибелік хирургтарға арналған.
Загружено 2017-10-14