ЭБС "КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА"
Литтерра (37.00.00 Психологические науки)
Все издания
Показано 1..2 из 2

Литтерра (37.00.00 Психологические науки)

Психиатрия жэне наркология. Тест тапсырмаларының жинағы

АвторыК. Т. Сарсембаев
ИздательствоЛиттерра
Год издания2016
Қазақ және орыс тілінде ұсынылып отырған оку кұралы, психиатрия және наркология пәні бойынша бағдарлама материалдары тест тапсырмалары түрінде берілген. Тест тапсырмалары медициналық жоғары оку орындарының оку үдері-сінде карастырылатын жалпы психопатология, жеке психиатрия мен наркология сұрактарын толык камтылған. Тест тапсырмаларын зерделеу барысында тестік тапсырмаларға берілген жауап үлгілері студентке өз білімін бакылау үшін көмектеседі. Психиатрия мен наркология негіздерін камти отырып, ұсынылған тест тапсырмалары студенттердің білімін, сондай-ак оку және аттестация барысындағы дәрігер-психиатрлардың, соның ішінде нарколог мамандар біліктілігінің бастапкы деңгейін бағалауға мүмкіндік береді. ...
Загружено 2017-11-09

Психиатрия

АвторыН. М. Жариков [және т.б.]
ИздательствоЛиттерра
Год издания2016
Оқулықта психиатрияның басты мәселелері қарастырылған. Жалпы психопатология бөлімінце әр түрлі психикалық бұзылыстар кезінце бақыланатын симптомцар мен синцромцар суреттелген. Жеке психиатрия бөлімінце негізгі психикалық аурулар, оларцың этиологиясы және патогенезі, клиникалық көрінісі, циагноз және цифференциалцы диагностика сипатталған. Науқастарцы әлеуметтік-кәсіби оңалту, психогигиена және психопрофилактика мәселелеріне ерекше зейін қойылған. Психиатриялық ауру тарихын жазу әцістемесі жөнінцегі стуценттерцің психиатриялық стационардағы жріысы және науқастың психикалық күйін зерттеу бөлімінің болуы оқулықтың жаңалығы болып табылады. Жалпы мецициналық тәжірибеце жиі кезцесетін әр түрлі психикалық бұзылыстар кезінцегі шұғыл көмек көрсету бөлімі це енгізілген. Жаңа талаптарға сәйкес Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасының Халық денсаулығы және ценсаулық сақтау жүйесі туралы кодексі" келтіріліп, жауап эталонцарымен әр түрлі клиникалық ситуациялар және есептер формасынца тестілік тапсырмалар енгізілген. Бұл стуценттерцің психиатрияны оқу үцерісінце өз білім цеңгейін тексеруце қолцануға мүмкінцік береці. Психиатриялық терминцерцің толық глоссарилері қазақ, орыс және ағылшын тілінце бірінші рет ұсынылды. ...
Загружено 2017-11-09
  • 1