ЭБС "КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА"
04.00.00 Химия (Литтерра)
Все издания
Показано 1..5 из 5

04.00.00 Химия (Литтерра)

Аналитикалық химия пәнінің сандық талдау тәсілдері. Метод количественного анализа в аналитической химии

АвторыК.А. Чекотаева, Э.К. Карлова
ИздательствоЛиттерра
Год издания2017
Сандық талдау тәсілдерінен оқу-әдістемелік нұсқаулық аналитикалық химия пәні бойынша біріңғай әдістемелік бағдарламаға сәйкес дайындалған. Нұсқаулық тәжірибелік сабақтарда қарастырылатын және студенттер өздері оқып меңгеруге тиісті тақырыптар мен лабораториялық жұмыстарды қамтиды. Әрбір бөлімнің соңында тест тапсырмалары берілген, олардың көмегімен студент оқыған тақырыпты меңгеру деңгейін тексеруге мүмкіндігі бар. Оқу-әдістемелік нұсқаулық жоғарғы медициналық оқу орындарының 5В110300 - "Фармация" және 5В074800 - "Фармацевтикалық өндіріс технологиясы" мамандықтары бойынша білім алатын студенттеріне арналған. Учебное пособие по количественному анализу в аналитической химии составлено на основании типовой программы по аналитической химии для студентов высших учебных заведений. Каждый раздел включает теоретический материал и лабораторные работы, в конце каждого раздела даны тесты для самоконтроля. Предназначено для студентов медицинских учебных заведений, обучающихся по специальностям 5В110300 "Фармация" и 5В074800 "Технология фармацевтического производства". ...
Загружено 2017-11-09

Химиялык кауіптер мен уыттылыктар. Химиялык зертханадағы кауіпсіздік ұстанымдары : Химические опасности и токсиканты. Принципы безопасности в химической лаборатории

АвторыУ. М. Датхаев [жэне б.]
ИздательствоЛиттерра
Год издания2016
Бұл кітап химиялык заттардың кауіптілік тұрі бойынша жіктелуінің жэне безендірілуінің казіргі заманғы жұйесіне шолу акпараттарын камтиды, сондай-ак зертханада химиялык заттармен кауіпсіз карым-катынас жасау сұрактары бойынша тэжірибелік нұскаулар, оларды сактау жэне сактау кезіндегі заттар ұйлесімділігі жайлы нұскаулар береді. ...
Загружено 2017-11-09

Бейорганикалық химия практикумы

АвторыҚожамжарова А. С. ж.б.
ИздательствоЛиттерра
Год издания2016
Оқу-әдістемелік құралда дәрістер, сабақтардың тақырыптары мен мазмұны, зертханалық жұмыстардың сипаттамасы, тақырып бойынша есептер шығару, өз бетінше дайындыққа арналған тапсырмалар, сабақтың мазмұны және өткізу әдістемесі, жаттығулар мен сабақта қарастырылатын тақырыптың негізгі сұрақтары қамтылған. Әр тақырып бойынша құрылымдық үлгіде қолданылатын әдістердің теориялық негіздері, типтік есептердің шешімдері және тәжірибелік мәліметтердің нәтижелері бойынша көрсеткіштері берілген. Медициналық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған оқу-әдістемелік құрал бейорганикалық химияның типтік бағдарламасына сәйкес әзірленген. ...
Загружено 2017-11-09

Фармациялық химия сұрақтар мен жауаптар түрінде

АвторыЕ. А. Краснов, Р. А. Омарова, А. К. Бошкаева ; қазақ тіліне аударған Ж. Қ. Смаилова ; переводчик на казахский язык Ж. К. Смаилова
ИздательствоЛиттерра
Год издания2016
Оқулықта бірыңғай сызба бойынша құрамында азот бар дәрілік заттардың 20 тобы сұрақтар мен жауаптар түрінде берілген. Туындылардың әрбір тобы-на гетероциклдің сипаттамасынан бастап препараттардың қолданьглуына дейін сұрақтар тізбесі көрсетілген. Материалды өздігінен оқуға арналған әдебиеттер тізімі мен жауаптар берілген. Бұл жауаптарды ойлану кең ауқымды материалды оқып білуге, тануға ықпал етеді. Оқулыққа әдебиеттен, құқықтық құжаттардан және шетелдік фармакопиялардан жаңа материалдар енгізілген. Оқулық медициналық жоғары оқу орындары фармациялық факультеттерінің күндізгі және сыртқы бөлімдерінің студенттеріне, магистранттарына арналған, сонымен қатар оны әскери-медициналық институттардың курсанттарына да пайдалануға болады. Баспаға С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университетінің Әдістемелік кеңесімен ұсынылған. ...
Загружено 2017-10-18

Химические опасности и токсиканты. Принципы безопасности в химической лаборатории

АвторыЕвсеева Л.В., Журавель И.А., Датхаев У.М., Абдуллабекова Р.М.
ИздательствоЛиттерра
Год издания2016
Книга представляет собой обзор классификации и маркировки химических веществ по типам опасности, предлагает алгоритм безопасного обращения с химическими веществами и токсикантами на всех уровнях жизненного цикла химического реагента в лабораторных условиях. Предназначена для студентов и аспирантов химических, медицинских и фармацевтических высших учебных заведений, а также для специалистов, работающих в химических лабораториях. ...
Загружено 2017-08-05
  • 1